ONDRÁČEK, Michal. Tvorba motivů tenkovrstvými metodami [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Šubarda.
Uložit do Citace PRO