HRADÍLEK, Ondřej. Automatické ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32577. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Helena Polsterová.
Uložit do Citace PRO