HOMOLA, Tomáš. Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.

Uložit do Citace PRO