GROSS, Arnold. Aerodynamické tunely pro automobily [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Čavoj.
Uložit do Citace PRO