JANTAČ, František. Metodika měření škodlivin ve výfukových plynech osobních automobilů a jejich hodnocení dle norem EURO [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.

Uložit do Citace PRO