LAŠTOVICA, Petr. Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.
Uložit do Citace PRO