BEDNAŘÍK, Václav. Výpočet optimálního skluzového kmitočtu asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.
Uložit do Citace PRO