NUNVÁŘOVÁ, Marie. Zásady vedení katastru nemovitostí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeňka Tesařová.

Uložit do Citace PRO