PÁLENÍK, Petr. Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Olomouci [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32627. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Weigel.

Uložit do Citace PRO