KOLÁŘ, Radan. Konstrukce vřetene frézovacího stroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32629. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO