ŠEVČÍK, Miroslav. Sací trakt vozů Formule Student [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32633. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Janoušek.
Uložit do Citace PRO