TICHÝ, Jiří. Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.

Uložit do Citace PRO