ŠKRÁŠEK, Roman. Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32642. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.

Uložit do Citace PRO