GREGOR, Jiří. Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32650. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radovan Šomplák.
Uložit do Citace PRO