TOBOLÁK, Jakub. Vliv vodivých keramik na životnost olověných akumulátorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32660. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.

Uložit do Citace PRO