MAZÁNEK, Lukáš. Averze spotřebitel/investora ke ztrátě [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO