MALÝ, Milan. Kvalita rozprašování paliv u malých tlakových vířivých trysek [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32668. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO