ZEDNÍČEK, Václav. Porovnání principů zpětného proplachu mechanických filtrů pro pitnou vodu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32670. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Břetislav Haltmar.
Uložit do Citace PRO