PAVLAS, Petr. Návrh optimalizovaného řešení konstrukce a uložení suportu formového a rastrového válce flexotiskového barevníku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32677. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO