KOLARČÍK, Vojtěch. Dvoutlaký horizintální kotel na odpadní teplo za spalovací turbinu;131kg/s spalin, 558° C [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32717. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO