POLÁKOVÁ, Annamária. Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce David Jecha.
Uložit do Citace PRO