PRÁŠILOVÁ, Eva. Deformační a napěťová analýza vybraného páteřního fixátoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32723. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.

Uložit do Citace PRO