NEJEDL, Tom. Porovnn­ svaovn­ MAG a svaovn­ plazmou [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32725. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. stav stroj­rensk© technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.

Uložit do Citace PRO