VACEK, Lukáš. Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO