FIBICH, Marek. Vliv stavebních úprav na cenu polyfunkčního domu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32741. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.
Uložit do Citace PRO