GUTOVSKÝ, Jan. Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení textilu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslav Máša.
Uložit do Citace PRO