WOJNAR, Michal. Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování hliníkových slitin [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO