KRIŽAN, Andrej. Využití odpadního tepla z prádelenského provozu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Marek Vondra.
Uložit do Citace PRO