BROKLOVÁ, Jaroslava. Komunikační strategie podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32763. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO