SOUKENÍK, Martin. Analýza spolehlivosti parních turbin s příslušenstvím [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.

Uložit do Citace PRO