GREGOR, Martin. Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Čelko.

Uložit do Citace PRO