JISKRA, Milan. Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO