FRÉLICH, Tomáš. Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32785. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO