VAŠÁTKO, Karel. Detekce poruch v materiálech pomocí spektrální analýzy v reálném čase. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Rajmic. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32798. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO