OHNIŠŤOVÁ, Petra. Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32802. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO