ADAMIEC, Radek. Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32807. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.

Uložit do Citace PRO