HRUBÝ, Jan. Studium vývoje mikrostruktury pokročilých keramických materiálů v poslední fázi slinování [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.
Uložit do Citace PRO