SOPŮŠEK, Lubomír. Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.
Uložit do Citace PRO