ŠTĚPÁNEK, Josef. Konstrukční návrh adsorbéru [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32847. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Létal.
Uložit do Citace PRO