PETRUŠKA, Radek. Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO