KORNELLY, Aleš. Návrh a implementace informačního systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32869. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO