BERNÁT, Michal. Zavádění systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn v OTIS a.s [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO