DVOŘÁK, Aleš. Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32880. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO