MAJVALD, Jiří. Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32882. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO