PEŠATA, Jan. Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO