SCHIFFER, Martin. Svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Petr Havlík.
Uložit do Citace PRO