PETRÁK, Tomáš. Simulace a Optimalizace Dopravy pro Chytrá Města [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32896. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Fujdiak.
Uložit do Citace PRO