OBRŠLÍK, Lukáš. Implementace triple-play služeb v heterogenní síti [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32904. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.

Uložit do Citace PRO