HOŘEJŠ, Jan. Anonymní pohyb v síti internet [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Rosenberg.

Uložit do Citace PRO