ZIKMUND, Lukáš. Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32919. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Endrle.
Uložit do Citace PRO